Bércový vřed

Bércový vřed - popis a léčba

Máte žilní nedostatečnost? Věnujte pozornost drobným žilním metličkám na nohou, mohou se měnit ve vyklenuté varikózní žíly a objevit se pigmentové změny. I těžko pozorovatelné poranění na kůži pak může vést k rozvinutí bércového vředu. Vzniklá rána často slouží jako vstupní brána infekcí. Toto může velmi zkomplikovat váš zdravotní stav.

Upozornění:
Nevyužívejte tento či jakýkoliv jiný článek na internetu ke stanovení diagnózy. Správnou diagnózu může vždy stanovit pouze lékař. Neodkládejte návštěvu lékaře a řešte svůj zdravotní stav včas.

 
 

Chcete řešit bércový vřed již nyní? Využijte testovací aplikaci patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag. 

 Vyzkoušejte si aplikaci zdarma. Za vaše hodnocení účinnosti a kvality zdravotnického prostředku.

 

Obrázek: Bércový vřed

Popis bércového vředu a příčiny vzniku

Bércový vřed je závažným stavem, který vyžaduje neprodlené řešeníJedná se o chronické narušení kožního krytu bérce, tedy oblasti dolní končetiny od kolene ke kotníku.

Je častou komplikací chronické žilní nedostatečnosti, kdy je narušen mechanismus návratu žilní krve. To vede k závažnému zhoršení cirkulace okysličené krve v končetině a k nedostatku kyslíku a živin potřebných pro fungování tkání.

Jste i vy ohrožení vznikem bércového vředu?

Příčiny je možné hledat také mezi faktory životního stylu. Ohrožen je člověk v sedavém zaměstnání, s nedostatkem pohybu, obezitou, kuřák, či uživatelka hormonální antikoncepce.

Bércový vřed může vzniknout na podkladě varixů, hypertenze, diabetu (cukrovky), dny, aterosklerózy a řady dalších systémových onemocnění.

Můžete být ohroženi kvůli své váze?

Spočítejte si index BMI. Index jednoduše vypočítejte dosazením svých hodnot do vzorce: váha v kilogramech / (výška v metrech x výška v metrech). Pokud je Vaše výsledná hodnota vyšší než 30, zahajte redukci.

Léčba bércového vředu – zbavte se bolesti

Léčba bércového vředu je založena na řešení příčin vzniku bércového vředu, hlavně zlepšení kvality prokrvení, eliminaci infekce a podpoře hojení tkáně.

Léčba může být:

 • medikamentózní (k ovlivnění kvality cévní stěny),
 • chirurgická (klasické operace, či mini invazivní postupy).

Co pomáhá na bércové vředy?

Lokálně se na defekty využívají metody k hojení ran, mezi které patří například takzvané vlhké hojení ran nebo metody fyzikální léčby.

Významná je v rámci možností i pravidelná fyzická aktivita s cílem zlepšení mikrocirkulace, přísunu okysličené krve a živin do podkoží, k pracujícím svalům a dalším tkáním.

  Slovník pojmů

 • Varixy dolních končetin – křečové žíly.
 • Hypertenze – zvýšený krevní tlak.
 • Žilní návrat – návrat krve z kapilár žilami zpět k srdci, respektive objem krve přitékající žilami do srdce za časovou jednotku.

 V rámci rehabilitační léčby některých projevů bércového vředu má významné místo nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag, která ve prospěch pacienta využívá vasodilatační, protibolestivý a hojivý efekt s podporou protizánětlivých účinků.

 • Neovlivňuje průsvit středních a velkých tepen, ale významně zlepšuje mikrocirkulaci okysličené krve v exponovaných končetinách vasodilatačním efektem na kapiláry a prekapiláry. Oživuje končetinu v celé hloubce, tlumí zánětlivé projevy, bolest, urychluje hojení poškozených tkání a přináší celkovou úlevu.

  Výhodou je možnost individuálních domácích aplikací, které umožňují pacientovi pokračovat doma v intenzivní rehabilitační léčbě i mimo zdravotnické zařízení.

  Výhodná je i možnost sekundární prevence a udržovací léčby – včasného nasazení léčby v prvních počátcích příznaků onemocnění a dále trvalé denní aplikace s cílem ulevovat a udržovat pro pacienta dlouhodobě únosný zdravotní stav.           

 • Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

  Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

  Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

  Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran.

  Pulzní magnetoterapie není určena přímo k léčbě bércových vředů. Takovou léčbu může doporučit pouze lékař. Aplikovat pulzní magnetoterapii můžete na projevy bércových vředů,  jako jsou bolesti, snížené prokrvení a záněty.

  Přečtěte si pečlivě návod dodaný výrobcem a poraďte se s odborným lékařem na váš zdravotní stav před použitím jakéhokoliv zdravotnického prostředku.

   

  Určený účel užití zdravotnického prostředku

    

    
 
 
Zpět do obchodu