Bolestivé stavy

Bolestivé stavy - popis a léčba

Máte bolesti? Jsou úporné, dlouhodobé a omezují vás v každodenní běžné činnosti? Bolestivé stavy jsou nejčastějším důvodem, který přivádí pacienta k lékaři. Rozhodně je nepodceňujte, zbytečně netrpte a hledejte jejich řešení!

Upozornění:
Nevyužívejte tento či jakýkoliv jiný článek na internetu ke stanovení diagnózy. Správnou diagnózu může vždy stanovit pouze lékař. Neodkládejte návštěvu lékaře a řešte svůj zdravotní stav včas.

 

Chcete řešit bolestivé stavy již nyní?

Využijte testovací aplikaci patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

 Vyzkoušejte si aplikaci zdarma. Za vaše hodnocení účinnosti a kvality zdravotnického prostředku.

 
 

 Obrázek: Bolestivé stavy

Popis bolestivých stavů a příčiny vzniku

Jde o subjektivní nepříjemné pocity spojené s aktuálním nebo potenciálním poškozováním živé tkáně organismu. Jde o velmi individuální záležitost, kterou každý vnímá jinak.

Akutní bolest má ochranný charakter, jelikož signalizuje nějakou poruchu v těle a brání jeho dalšímu poškozování. Vzniká okamžitě po podnětu, například úrazu. Může se projevovat jako ostrá či pálivá a většinou trvá krátkou dobu.

Za chronickou lze považovat tu, která trvá měsíce až několik let. Vede k frustraci, depresi a pocitu beznaděje.

Její častou formou je neuropatická bolest. Ta je přítomna u řady nemocí jako diabetu, rakoviny či roztroušené sklerózy. Může být vnímána jako velmi bolestivá, i když podnět, který ji vyvolal bolestivý není (allodynie). Nebo může jít o zvýšené vnímání bolesti (hyperalgezii).

Chronické mohou být bolesti týkající se zad, kloubů, svalů, hlavy či bolesti spojené s poškozením nervů například u cukrovky, polyneuropatie, pásového oparu, boreliózy. Dále může jít o bolesti po operacích, fantomové a řadu dalších.

Bolest výrazně omezuje pacienta ve všech životních aktivitách a její tlumení je zásadní pro zlepšení kvality života a další léčbu.

Léčba bolestí – zbavte se potíží

Léčba je komplexní. Pokud je známá příčina, ideální postup je její odstranění. V ostatních případech jde o tlumení bolestí.

Farmakologicky se využívá nesteroidních antirevmatik, které potlačují bolest a brání rozvoji zánětu, dále opioidů, které mají silný analgetický účinek. Ty mohou však vytvořit závislost! Podpůrně lze využít antidepresiv nebo anxiolytik.

Některé případy vyžadují chirurgický zákrok. Léčbu lze doplnit psychoterapií či fyzikální terapií.

 

Slovník pojmů

  • Nesteroidní antirevmatikum – nesteroidní léčivo proti bolesti, horečce a zánětu.
  • Opioidy – látky se silným proti bolestivým účinkem.
  • Antidepresiva – skupina léků využívaných k léčbě deprese.
  • Anxiolytika – léky odstraňující úzkost, psychickou tenzi a napětí, strach, trému.

V rámci rehabilitační léčby některých projevů bolestivých stavů má významné místo nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie, která ve prospěch pacienta využívá protibolestivý, myorelaxační, protiotokový a hojivý efekt s podporou protizánětlivých účinků.  Tlumí zánětlivé projevy, bolest, urychluje hojení poškozených tkání a napomáhá přínést celkovou úlevu a podle možností i zlepšení hybnosti.

Výhodou je možnost individuálních domácích aplikací, které umožňují pacientovi pokračovat doma v intenzivní rehabilitační léčbě i mimo zdravotnické zařízení.

Výhodou je i možnost včasného nasazení léčby v počátcích nové ataky bolestí.

Magnetoterapie neaplikujeme u bolestí neznámého původu.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran.

Pulzní magnetoterapie není určena přímo k léčbě bolestivých stavů. Takovou léčbu může doporučit pouze lékař. Aplikovat pulzní magnetoterapii můžete na projevy bolestivých stavů, jako jsou bolesti, otoky a záněty.

Přečtěte si pečlivě návod dodaný výrobcem a poraďte se s odborným lékařem na váš zdravotní stav před použitím jakéhokoliv zdravotnického prostředku.

 

Určený účel užití zdravotnického prostředku

 

 

 
Zpět do obchodu