Certifikáty

FINEST selection, spol s r.o. - firemní dokumenty

 

Ve výpisu z obchodního rejstříku poskytuje obchodní firma FINEST Selection, spol. s r.o.základní identifikační informace o společnosti.

Správnost výpisu z obchodního rejstříku potvrzuje: Krajský soud v Brně.

Osvědčením o registraci dokladuje společnost FINEST Selection,spol. s r.o. že je plátcem daně z přidané hodnoty.

Vydavatelem Osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty je: Finanční úřad Brno IV, Rybníček 2.

ROZHODNUTÍ o povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu.

Vydavatelem ROZHODNUTÍ o povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu je: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj nám. Svobody 4, Územní pracoviště Brno IV, Rybníček 2.

Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle zákona o Spotřebitelském úvěru.  

Skupina odbornosti  I. Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení.

Akreditace ČNB č.j. 2017/020619/CNB/570 ze dne 24.2.2017 podle vyhlášky ČNB č.384/2016 Sb., v souladu s §64 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

 

 

Prohlášení a Certifikáty

 

FINEST Selection, spol. s r.o. - TOP certifikovaný distributor Biomag od r. 2001

Filozofií firmy Biomag je vyrábět vysoce kvalitní produkty, které dobře slouží jejich uživatelům dlouhá léta. Za tímto účelem je během vývoje našich produktů kladen obrovský důraz na každý detail a to jak z pohledu užitné hodnoty a vysoké účinnosti našich přístrojů, tak z pohledu použitých, nadstandartně kvalitních, materiálů a výrobních procesů.

Prohlédněte si certifikáty k produktům magnetoterapie Biomag od prestižních odborných autorit, které dokládají vysokou kvalitu přístrojů Biomag a jsou uznávané pro prodej přístrojů Biomag nejen na evropském kontinentu, ale také v Asii a Americe.
Systémové certifikáty
Standard ISO 13485 je určen výrobcům zdravotnických prostředků a souvisejících služeb a vznikl vhledem k větším nárokům na systém managementu kvality pro tyto subjekty. Pomáhá jim poskytovat produkty a související služby v takové kvalitě, aby dokázali splnit očekávání zákazníků a dostát legislativním požadavkům státních orgánů.

Vydavatelem těchto certifikátů je: 3EC International

Produktové certifikáty

ES certifikát je nezávislým ověřením posouzení shody výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády, které provádí výrobce. Vystavovatel certifikátu deklaruje, že výrobce správně provedl proces posouzení shody a může vystavit ES prohlášení o shodě.

Výrobce je povinen zdravotnický prostředek označovat značkou CE společně s identifikačním číslem notifikované osoby odpovědné za provádění úkonů stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích.

Vystavovatelem těchto certifikátů je: 3EC International

Biomag® Lumina 3D-e

Prohlášení o shodě je dokument, kterým Biomag® dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Certifikát je nutnou podmínkou pro uvedení výrobku na trh. ES prohlášení o shodě (EC Conformity Declaration) vydává výrobce na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády.

CB systém neboli systém IECEE-CB je nejrozšířenějším světovým certifikačním systémem v oboru elektrotechnických výrobků. Jedná se o dohodu o uznávání výsledků zkoušek podle mezinárodních norem IEC pro elektrickou bezpečnost elektrotechnických výrobků.

Posuzovatelem těchto certifikátů je: Elektrotechnický zkušební ústav (CB systém) a 3EC International (Prohlášení o shodě ES).

Biomag® Lumio 3D-e

Prohlášení o shodě je dokument, kterým Biomag® dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Certifikát je nutnou podmínkou pro uvedení výrobku na trh. ES prohlášení o shodě (EC Conformity Declaration) vydává výrobce na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády.

Certifikát vydaný Elektrotechnickým zkušebním ústavem potvrzuje, že byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu a deklaruje, že zařízení Biomag® je ve shodě s požadavky dle platných norem pro bezpečnost zdravotnických prostředků.

Posuzovatelem těchto certifikátů je: Elektrotechnický zkušební ústav (CB systém) a 3EC International (Prohlášení o shodě ES).

Veterinární certifikáty
Certifikát volného prodeje dokladuje, že veterinárně technický prostředek Biomag Lumina VET může být vyráběn a bez omezení uváděn do oběhu pro veterinární účely. Tento certifikát umožňuje prodej do zemí Evropské Unie a dalších zemí.

Posuzovatelem certifikátu je: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

 

Certifikát Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Společnost Biomag je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Všechny firmy, které jsou členy Asociace, deklarují vysokou kvalitu svých výrobků a vztahů se zákazníky.

Zaujalo Vás, s jakým důrazem na kvalitu vyrábíme naše produkty? Zajímá Vás, jak může magnetoterapie Biomag pomoct i Vám? S důvěrou se na nás obraťte. Naši odborní poradci odpovědí na Vaše dotazy.

 
Zpět do obchodu