Endoprotézy

Endoprotézy - popis a léčba

Máte bolesti kyčlí nebo kolenou? Jsou natolik nepříjemné, že vám nedají spát a běžné léky nezabírají? Pokud jsou to důsledky chorob kloubů, pravděpodobně vám lékař navrhne výměnu kloubu za umělý (endoprotézu). Kvalitní rehabilitační péčí před i po operaci lze dosáhnout rychlejšího návratu k běžným činnostem každodenního života.

Upozornění:
Nevyužívejte tento či jakýkoliv jiný článek na internetu ke stanovení diagnózy. Správnou diagnózu může vždy stanovit pouze lékař. Neodkládejte návštěvu lékaře a řešte svůj zdravotní stav včas.    

 
Chcete řešit již nyní? 
Využijte testovací aplikaci patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.
 

 

 

Endoprotézy - popis diagnózy a léčba

Obrázek Endoprotézy

Popis endoprotézy a příčiny nutnosti její implantace

Pojmemendoprotézarozumímestav, kdy byl implantován umělý kloubnebo jiná náhrada poškozených tkání. Většinou jde o kovové a plastové materiály (náhrady kloubů, dlahy, šrouby, stenty a jiné).

Veškeré používané kovové materiály se vyrábějí ze speciálních legovaných kovů a nemagnetických materiálů a jejich implantace do tkání a fixace brání nežádoucímu pohybu nebo posunu.

Totální endoprotéza je indikována, pokud selhává konzervativní léčba, nebo kdy konzervativní léčbu nelze využít – úraz a podobně.

Jde o stav, kdy je významně porušená funkce kloubu, nebo je kloub zdrojem velmi intenzivních bolestí.

Nejčastějším důvodem operace jsou:

  • artrózy,
  • kostní nádory,
  • zlomeniny,
  • reimplantace,
  • a další.

Léčba po implantaci endoprotézy – zbavte se potíží

Během několika dnů po operaci v závislosti na doporučení ošetřujícího lékaře je doporučováno kloub postupně zatěžovat. S pomocí berlí lze realizovat první kroky.

Po propuštění z nemocnice je postupně pacient předán do rehabilitační péče. Jejím cílem je dosáhnout plného zatížení kloubu a umožnit návrat k běžným činnostem života. Je doporučována také lázeňská léčba

Slovník pojmů

  • Reimplantace – termín znamená opakovanou, zpětnou implantaci.
  • Endoprotéza – protéza, vkládá se do lidského organismu (například totální endoprotéza kyčle – TEP).

V rámci rehabilitační léčby některých projevů po implantaci endoprotézy má významné místo nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie, která ve prospěch pacienta využívá vasodilatační, protibolestivý a hojivý efekt s podporou protizánětlivých účinků.

Zlepšuje mikrocirkulaci okysličené krve v exponovaných tkáních  vasodilatačním efektem na kapiláry a prekapiláry, tlumí zánětlivé projevy a  bolest. To vše vede k urychlení hojení poškozených tkání a přináší celkovou úlevu.

Přínosem aplikací nízkofrekvenční magnetoterapie Biomag již v předoperačním období je podpora mikrocirkulace a tím zásobení tkání živinami. Tím se zvyšuje schopnost operovaných tkání se lépe a rychleji hojit, snižuje se riziko komplikací. Následné pooperační aplikace urychlují proces hojení a celkové rekonvalescence.

Na často kladenou otázku, zda aplikacím magnetoterapie Biomag nevadí kovová náhrada, lze odpovědět jednoduše – nevadí. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie nevede k nežádoucímu ohřevu implantátu, nevede k pohybům a posunům endoprotézy a ani jiných použitých kovových náhrad a materiálů (šrouby, dlahy, stenty..a jiné). Projeví se pouze výše zmíněné hojivé-regenerační a protibolestivé efekty magnetoterapie.

Výhodou je možnost individuálních domácích aplikací, které umožňují pacientovi pokračovat doma v intenzivní rehabilitační léčbě i mimo zdravotnické zařízení.

Výhodná je i možnost sekundární prevence – pomocí podpory mikrocirkulace je vytvořen předpoklad lepších podmínek pro udržování dobré trofiky tkání (metabolického stavu) kolem endoprotézy. Tím lze vytvořit lepší podmínky pro snížení rizika uvolnění náhrady a nutnosti reoperace.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran.

Pulzní magnetoterapie není určena přímo k léčbě potíží souvisejících s implementací endoprotézy. Takovou léčbu může doporučit pouze lékař. Aplikovat pulzní magnetoterapii můžete na projevy související s implementací endoprotézy, jako jsou bolesti, snížené prokrvení a záněty.

Přečtěte si pečlivě návod dodaný výrobcem a poraďte se s odborným lékařem na váš zdravotní stav před použitím jakéhokoliv zdravotnického prostředku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpět do obchodu