Ischemická choroba končetin (Ischemie)

Ischemická choroba končetin (Ischémie) - popis a léčba

Máte pocit chladných končetin? Bolesti vás nutí při chůzi zastavovat a postupem času ruší i ve spánku? Pravděpodobně trpíte ischemií. Může dojít k odumírání tkání, tvorbě vředů. Končetina v konečné fázi může být ohrožena amputací.

Upozornění:
Nevyužívejte tento či jakýkoliv jiný článek na internetu ke stanovení diagnózy. Správnou diagnózu může vždy stanovit pouze lékař. Neodkládejte návštěvu lékaře a řešte svůj zdravotní stav včas.

 
  

Chcete řešit ischemii končetin již nyní? 

 Využijte testovací aplikaci patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

 Vyzkoušejte si aplikaci zdarma. Za vaše hodnocení účinnosti a kvality zdravotnického prostředku.

 

 

Ischemie končetin - popis diagnózy a léčba

Obrázek Ischemická choroba končetin (Ischémie)

Popis ischemie končetin a příčiny vzniku

Při ischemii končetin dochází k nedostatečnému přívodu kyslíku a živin do pracujících svalů a tkání. Vlivem ischemie jsou končetiny pacientů nedokrvené, což společně s dalšími faktory a tendenci k pomalému hojení ran, vede k častému výskytu kožních infekcí nebo dokonce k odumírání tkání. Výsledkem je celá řada trofických změn, které mohou vyústit amputací končetiny.

Při ischemické chorobě dolních končetin jde o onemocnění postihující tepny nohou, kdy dochází k jejich zúžení až uzávěru.

Nejčastější příčinou uzávěru či zúžení tepen je ateroskleróza (kornatění tepen), trombus (krevní sraženina), Bürgerova choroba a vasokonstrikce tepen.

Ischemická choroba horních končetin je mnohem méně častá než postižení dolních končetin. Velmi častou formou je Raynaudův fenomén, onemocnění zvané též jako „Bělání prstů“.

Akutní končetinová ischemie se projevuje náhlou krutou bolestí končetiny, bledostí končetiny, která je bez otoku, chyběním pulzu na končetině níže od uzávěru tepny, nemožností pohnout končetinou a pocity změněného cítění.

Hlavním rizikovým faktorem vzniku onemocnění je:

 • kouření,
 • nedostatek pohybu,
 • vyšší věk,
 • psychické stresy,
 • obezita,
 • cholesterol,
 • vysoký krevní tlak,
 • diabetes a další.

Léčba ischemie končetin – zbavte se bolesti

Onemocnění vyžaduje odborné cévní vyšetření a včasné zahájení léčby podle stádia a lokalizace choroby. Cílem je zlepšení průtoku tepnami a zachování končetiny. Zde je důležitá role cévní chirurgie, jejímž úkolem je zajištění dostatečného prokrvení poraněné nohy a zprůchodnění krevního řečiště (angioplastiky, bypassy..).

Důležitá je úprava životního stylu a eliminace rizikových faktorů: eliminace kouření, stresu, redukce hmotnosti, regulace cukrovky.

Cílem farmakologické léčby je omezit shlukování krevních destiček a tvorby trombů (antiagregační léčba). Některé preparáty dokáží přímo ovlivňovat tepny a způsobovat jejich roztažení (vasodilatační léčba).

Významná je pravidelná fyzická aktivita a rehabilitace.

Při akutní ischemii končetiny je vyžadováno znehybnění, zahalení a podložení končetiny, podání heparinu, analgetik a uklidněni pacienta.

V případě defektu na končetině jsou zapojeny nástroje a metody k hojení ran, mezi které patří například takzvané vlhké hojení ran nebo fyzikální léčba.

Slovník pojmů

 • Trofické změny – změny kůže (kůže je sušší, chladnější, olupuje se, vznikají kožní defekty, dochází ke ztrátě ochlupení,..).
 • Bürgerova choroba (Thrombangiitis obliterans) – onemocnění charakteristické zánětem tepen a žil horních a dolních končetin (hlavně kuřáků).
 • Vazokonstrikce neboli stažení cév – proces, při kterém dochází k zúžení cév, zejména tepen a žil.
 • Ateroskleróza – kornatění tepen v důsledku ukládání tukových látek do stěn tepny.
 • Vlhké hojení ran – metoda krytí ran založená na principu tvorby optimálně vlhkého prostředí vráně.
 

Významná je pravidelná fyzická aktivita a rehabilitace s cílem zlepšení mikrocirkulace – to je ovlivnit mikroangiopatii – dilatovat drobné prekapiláry a kapiláry a zlepšit přísun okysličené krve a živin přímo k pracujícím svalům a dalším tkáním.

V rámci rehabilitační léčby některých projevů ischemie končetin má významné místo nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie, která ve prospěch pacienta využívá vasodilatační, protibolestivý a a hojivý efekt s podporou protizánětlivých účinků. Neovlivňuje průsvit středních a velkých  tepen – zde je nutná výše uváděná antiagregační, infuzní a případně chirurgická léčba.

Magnetoterapie významně zlepšuje mikrocirkulaci okysličené krve v exponovaných končetinách  vasodilatačním efektem na kapiláry a prekapiláry. Tlumí zánětlivé projevy, bolest, urychluje hojení poškozených tkání a přináší celkovou úlevu.

Výhodou je možnost individuálních domácích aplikací, které umožňují pacientovi pokračovat doma v intenzivní rehabilitační léčbě i mimo zdravotnické zařízení.

Výhodná je i možnost sekundární prevence včasnou, dlouhodobou podporou lepšího prokrvení pomocí vasodilatace od prvních počátků příznaků onemocnění.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran.

Pulzní magnetoterapie není určena přímo k léčbě ischemie končetin. Takovou léčbu může doporučit pouze lékař. Aplikovat pulzní magnetoterapii můžete na projevy ischemie končetin, jako jsou bolesti, snížené prokrvení a záněty.

Přečtěte si pečlivě návod dodaný výrobcem a poraďte se s odborným lékařem na váš zdravotní stav před použitím jakéhokoliv zdravotnického prostředku.

 

 
 
 
 
 
Zpět do obchodu