Ischemická choroba končetin (Ischemie)

Máte pocit chladných končetin? Bolesti vás nutí při chůzi zastavovat a postupem času ruší i ve spánku? Pravděpodobně trpíte ischemií. Může dojít kodumírání tkání, tvorbě vředů. Končetina v konečné fázi může být ohrožena amputací.

Neodkládejte návštěvu lékaře. Řešte svůj zdravotní stav včas. Chcete řešit ischemii končetin již nyní?Potřebujete poradit?

Zeptejte se lékaře.

Odešlete formulář zde.

 

Ischemie končetin - popis diagnózy a léčba

Obrázek Ischemická choroba končetin (Ischémie)

Popis ischemie končetin a příčiny vzniku

Při ischemii končetin dochází k nedostatečnému přívodu kyslíku a živin do pracujících svalů a tkání. Výsledkem je celá řada trofických změn, které mohou vyústit amputací končetiny.

Při ischemické chorobě dolních končetin jde o onemocnění postihující tepny nohou, kdy dochází k jejich zúžení až uzávěru.

Nejčastější příčinou uzávěru či zúžení tepen je ateroskleróza (kornatění tepen), trombus (krevní sraženina), Bürgerova choroba a vasokonstrikce tepen.

Ischemická choroba horních končetin je mnohem méně častá než postižení dolních končetin. Velmi častou formou je Raynaudův fenomén, onemocnění zvané též jako „Bělání prstů“.

Akutní končetinová ischemie se projevuje náhlou krutou bolestí končetiny, bledostí končetiny, která je bez otoku, chyběním pulzu na končetině níže od uzávěru tepny, nemožností pohnout končetinou a pocity změněného cítění.

Hlavním rizikovým faktorem vzniku onemocnění je:

 • kouření,
 • nedostatek pohybu,
 • vyšší věk,
 • psychické stresy,
 • obezita,
 • cholesterol,
 • vysoký krevní tlak,
 • diabetes a další.

Léčba ischemie končetin – zbavte se bolesti

Onemocnění vyžaduje odborné cévní vyšetření a včasné zahájení léčby podle stádia a lokalizace choroby. Cílem je zlepšení průtoku tepnami a zachování končetiny.

Důležitá je úprava životního stylu a eliminace rizikových faktorů: eliminace kouření, stresu, redukce hmotnosti, regulace cukrovky.

Cílem farmakologické léčby je omezit shlukování krevních destiček a tvorby trombů (antiagregační léčba). Některé preparáty dokáží přímo ovlivňovat tepny a způsobovat jejich roztažení (vasodilatační léčba).

Významná je pravidelná fyzická aktivita a rehabilitace.

Při akutní ischemii končetiny je vyžadováno znehybnění, zahalení a podložení končetiny, podání heparinu, analgetik a uklidněni pacienta.

V případě defektu na končetině jsou zapojeny nástroje a metody k hojení ran, mezi které patří například takzvané vlhké hojení ran nebo fyzikální léčba.

Slovník pojmů:

 • Trofické změny – změny kůže (kůže je sušší, chladnější, olupuje se, vznikají kožní defekty, dochází ke ztrátě ochlupení,..).
 • Bürgerova choroba (Thrombangiitis obliterans) – onemocnění charakteristické zánětem tepen a žil horních a dolních končetin (hlavně kuřáků).
 • Vazokonstrikce neboli stažení cév – proces, při kterém dochází k zúžení cév, zejména tepen a žil.
 • Ateroskleróza – kornatění tepen v důsledku ukládání tukových látek do stěn tepny.
 • Vlhké hojení ran – metoda krytí ran založená na principu tvorby optimálně vlhkého prostředí vráně.