MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Informace: Dlouhodobě se věnuje využití nízkofrekvenčního magnetického pole k podpoře hojení a regenerace organismu a jeho celkovému léčebnému využití. Od roku 1998 se aktivně věnuje poradenské činnosti v oblasti pulzní magnetoterapie. Od roku 2003 odborný lékařský konzultant pro zákazníky firmy Biomag.

Pulzní magnetoterapie

 • školící a poradenská činnost v oblasti vývoje
 • testování a využití doplňků stravy v prevenci s cílem upevnit a zkvalitnit stav zdraví
 • další využití doplňků stravy jako podpůrné léčby u řady závažných zdravotních postižení
 • poradenská činnost v oblasti pulzní magnetoterapie  – od r. 1998
 • od roku 2003 odborný lékařský konzultant pro zákazníky firmy Biomag
 • spoluautor knih Zdraví a magnetoterapie Biomag (do roku 2015 8. vydání)

Profesní životopis

 • 1979 ukončení studia všeobecného lékařství VLVDÚ JEP a LF UK v Hradci Králové, udělení titulu MUDr.
 • 1983  atestace 1.stupně v oboru Hygiena a epidemiologie
 • 1990  nástavbová atestace z oboru Hygiena práce a nemoci z povolání
 • 1992  obhájení kandidátské disertační práce, udělení titulu CSc.
 • 1994  kvalifikační kurz ekologů Ministerstva obrany (MNO,VLA JEP, NATO SCHOOL -SHAPE)
 • 1997- dosud řada kurzů a školení zaměřených na oblast hygieny práce

Dosavadní působení

 • 1980-1981 lékař u vojenského útvaru
 • 1981-1985 epidemiolog obvodu v Žatci, od roku 1983 v Brně
 • 1985-1994 odborný asistent hygieny práce na Katedře vojenské hygieny VLA JEP Hradec Králové (Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně)
 • 1994-1997 vedoucí oddělení pracovního lékařství a fyziologie práce KHS Hradec Králové
 • 1997-2006 vědeckopedagogický pracovník Katedry vojenské hygieny VLA JEP Hradec Králové
 • 2006-2014 vedoucí skupiny hygieny práce katedry vojenské hygieny FVZ UO Hradec Králové (později Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové – FVZ UO)

2015 – Po odchodu do důchodu se aktivně podílí na poradenské činnosti ve firmě Biomag Jičín v oblasti magnetoterapie a dále poskytuje konzultace v oblasti podpůrné léčby u nádorových, autoimunitních nemocí a v oblasti prevencí nemocí pro firmy Areko Praha a Phyto Prostějov.

Pedagogická činnost

 • pregraduální a postgraduální výuka posluchačů FVZ UO Hradec Králové, příslušníků zdravotnické služby AČR, příslušníků zahraničních misí před výjezdem
 • vedení kurzů pro IPVZ Praha
 • atestační příprava lékařů
 • školitel doktorandského studijního programu vojenská hygiena a nemocí z povolání

Vědecko výzkumná činnost

 • zaměření práce na problematiku hygieny práce, nemocí z povolání a komunální hygieny s důrazem na působení negativních faktorů pracovního a životního prostředí na organismus, hodnocení jejich odezvy na zdravotní stav exponovaných dále zaměření na prevenci závažných onemocnění a poškození zdraví
 • autor a spoluautor na více než 200 publikacích, přednáškách, závěrečných výzkumných zprávách, učebních textech, monografiích a expertizách nově zaváděné techniky

Jako vědecko – pedagogický pracovník Vojenské lékařské akademie se desítky let věnoval hodnocení fyziologických a patologických změn organismu při expozicích fyzikálním faktorům životního a pracovního prostředí včetně elektromagnetického záření, mikrovln, hluku a vibracím.

Odborně posuzoval zdravotní rizika při možném provozu EBR radaru při jeho případné instalaci v ČR v rámci protiraketové obrany.

Dlouhodobě se věnuje využití nízkofrekvenčního magnetického pole k podpoře hojení a regenerace organismu a jeho celkovému léčebnému využití.

Z této činnosti čerpal při spolupráci při vývoji a posuzování přístrojů Biomag – přístrojů pro nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii.

 
Zpět do obchodu