Zlomeniny

 Máte už dost svých zdravotních problému? Objevuje se otok nebo krevní podlitina? Může jít o zlomeniny různého charakteru. Je nutné co nejdříve navštívit lékaře. Pokud to hned nelze, je důležité zlomenou část znehybnět do doby jeho návštěvy.

Řešte svůj zdravotní stav včas. Chcete řešit zlomeniny již nyní?

 Vyzkoušejte si aplikaci zdarma. Za vaše hodnocení účinnosti a kvality zdravotnického prostředku.

 

 

Zlomeniny - popis diagnózy a léčba

Obrázek Zlomeniny

Popis zlomeniny a příčiny vzniku

Zlomeniny (latinsky fraktura) znamenají situaci, kdy nastalo porušení celistvosti kosti.

Nejčastější příčinou je úraz či dopravní nehoda, pád a podobně.

Zlomeniny mohou být též únavové (stresové), které vznikají na podkladě opakovaných mikro traumat při přetěžování, dále patologické, ty jsou důsledkem oslabení kosti například osteoporózou.

Jak poznat zlomeninu?

Nejsilnějším příznakem je bolest, dále otok nebo vytvoření modřiny v místě zranění. Někdy může dojít k deformitě končetiny či ke krvácení u místa zlomení. Není možný provést normální pohyb.

Dle poškození kožního krytu je lze dělit na otevřené (provázené vnějším krvácením) a zavřené (bez porušení kůže).

Rizikem může být poškození nervů a možné následné ochrnutí. Porušením cév může v důsledku krvácení dojít k rozvoji šoku. Komplikací je i vniknutí infekce při otevřené zlomenině.

Při hojení je pak rizikem vznik pakloubu (pseudoartrózy), kdy úlomky kostí nesrostou, ale jsou trvale pohyblivé.

Léčba zlomenin – zbavte se potíží

První pomocí je zastavit krvácení, v případě, kdy dojde k poranění cévy. Dále postižené místo znehybnit a následuje transport k lékaři.

Léčebný postup spočívá v napravení zlomeniny, dále fixaci, po ní následuje rozcvičení až do fáze plného zatížení. Někdy je nutný operační zákrok. Fixace může být sádrová, plastová či ortézou.

Nedílnou součástí je rehabilitace, která se významně podílí na úspěchu léčby.

Slovník pojmů:

  • Tříštivá zlomenina – zlomenina, kdy kost se roztříští na více kusů, jde o hůře léčitelnou zlomeninu.
  • Impresivní zlomenina – zlomenina, která vzniká násilím na malý okrsek kosti, který se vtlačuje dovnitř (například zlomenina na kostech lebky).

 Vyzkoušejte si aplikaci zdarma. Za vaše hodnocení účinnosti a kvality zdravotnického prostředku.

 

 
Zpět do obchodu